profile

·        LOGOMARK D.O.O.

·         ::: Adresa: Kružni put 107, Leštane

·         ::: PIB: 104739557

·         ::: 011.803.15.26

·         ::: 064.196.89.49

·         ::: office@logomark.rsPretežna delatnost preduzeća je izrada korporativnih obeležja u šta spada:

·         Izrada svetlećih i nesvetlećih obeležja većih dimenzija (krovnih reklama, reklama na fasadam objekata, itd.)

·         Izrada outdoor obeležja (svetlećih i nesvetlećih)

·         Izrada indoor obeležja (svetlećih i nesvetlećih)

·         Konsalting poslovi u oblasti reklamnih obeležja
IT i biometrijski sistemi